social dumping

FDL til politikerne:

For små bevillinger stopper

ikke den sociale dumping !

Det er, som FDL tidligere har skrevet, helt ude i hampen, at der – de næste år – reelt kun er afsat 171,3 millioner kroner til bekæmpelse af social dumping. Selv om der er bevilget 13 millioner kr. mere til 2020, end i år, rækker beløbet som en Skrædder i Helvede. Det samlede 2020-beløb, som politiet får til bekæmpelse af social dumping, er 549,5 millioner kr. Og de 171,3 millioner kr. er en alvorlig reduktion i forhold til Mette Frederiksens løfter om, at regeringen ville afsætte 250 millioner kr. årligt.

I betragtning af, hvor omfattende eksempelvis en gennemgribende cabotagekontrol er, virker det helt urealistisk at Politiets tungvogngrupper kan klare ret meget med så beskedne beløb, som 16,2 millioner kr. i år og næste år. Det gør ikke sagen bedre, at bevillingerne til politiet i 2021 falder fra 49,5 millioner i 2020, til beskedne 13,4 millioner i 2021, og 18,4 millioner kr. i 2022. Faldet i bevillingerne, hænger sammen med, at der skal tages stilling til flere af politiets indsatser efter 2020.

Når man gennemgår tallene, er det, man får lyst til at spørge om politikerne virkeligt til den sociale dumping til livs siger FDL´s kontorleder Jens Groot. Derfor er FDL enig med 3F´s forbundssekretær Henning Overgaard, som forståeligt nok, er meget bekymret efter regeringens finanslovsudspil, og har understreget, at udspillet slet ikke indeholder midler nok til kontrol og kampen mod social dumping. Derfor er det mere end nogensinde vigtigt, at vi fortsat lægger et maksimalt pres på politikerne.

Sagerne med bl.a. Kurt Beier og H.P. Therkelsen har til fulde bevist, at der fortsat snydes i stort omfang, og hvis der ikke er penge nok til effektiv kontrol, fortsætter snyderiet uhindret, fortsætter Jens Groot. I FDL´s optik bør straffen være så hård, at snyd ikke kan betale sig. Som det er nu, er der en ladeport åben for dem, der omgår lovene og på unfair vis udkonkurrerer seriøse danske vognmænd og chauffører. Derfor håber FDL, at både Enhedslisten og SF vil presse regeringen.

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk

Småvejspulje

FDL om ny småvejspulje:

Landbruget bør bidrage

til betaling af vejskader

Hvis det står til Landdistrikternes Fællesråd, skal der oprettes en fem års milliarddyr småvejspulje med det formål at forbedre vejnettet i landdistrikterne. Men det forslag er FDL´s kontorleder ikke begejstret for, og begrunder sin modstand med, at landbruget selv må være med til at finansiere vedligeholdelsen af vejnettet, som mange steder er under al kritik pga. de tunge landbugskøretøjer.

Det er ikke småpenge, det drejer sig om, når landbrugets kæmpe traktorer og andre køretøjer færdes på både små og større veje, siger Jens Groot. For vejkasserne brækker, når de store køretøjers højre hjulpar kører helt ude i kanten af vejene. Derfor er mange mindre veje på det nærmeste hullede og ujævne, og det koster en bondegård blot at lappe på skaderne. Derfor bør landbruget selv oprette en pulje.

Man behøver ikke at være hverken asfaltarbejder eller økonom for at kunne regne ud, hvor stor en belastning det er, med tunge køretøjer som gyllevogne, korn/majs vogne, mejetærskere med flere. Det samme gælder for store traktorer, der ofte kører meget langt med kæmpemæssige læs af kartofler. Den slags transporter går også ud over en del af de større veje, og det betyder jævnlige reparationer, siger Jens Groot.

Landdistrikternes Fællesråd foreslår, at staten øremærker 500 mio. kr. over fem år til en pulje, som kommunerne kan søge og medfinansiere. Det siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard. Mange danske landdistrikter døjer med et usammenhængende vejnet. Småvejene er nogle steder så smalle, at to biler dårligt kan passere hinanden, og det er uholdbart i længden.

Det er ikke alene en sikkerhedsmæssig udfordring, det hæmmer også mobiliteten Skal landdistrikterne med på fremtidens mobilitetsløsninger, er der ekstra grunde til, at vejnettet på landet opgraderes markant, siger Steffen Damgaard. Han håber, at regeringen ved fremtidige infrastrukturprojekter vil lægge vægt på at understøtte en høj mobilitet, og et mere sammenhængende Danmark.

Redaktion: Preben v. Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk

Radikale teorier

Teoretisk radikalt svar til 3F:

Der er en verden til forskel

fra teorier til virkeligheden

Den radikale beskæftigelsesordfører, teoretikeren Samira Nawa, går i Altinget i rette med 3F´s kritik af Det radikale Venstres syn på udenlandsk arbejdskraft. Søren Heisel, der er forbundssekretær, har i klare vendinger vendt sig mod de radikales tanker om øget fremmed arbejdskraft. Det gælder ikke mindst en lavere beløbsgrænse og, hvordan mere udenlandsk arbejdskraft vil påvirke danskerne. Og samtidigt om vores overenskomster, herunder løn- og aftalevilkår vil blive forringet.

Hvilket for FDL er nogle helt centrale spørgsmål. For der er ingen tvivl om, at flere lavtlønnede udlændinge, lige rigeligt vil påvirke danskernes muligheder.  Det afviser Samira Nawa, der siger, at der ikke er noget, der tyder på, at beløbsordningen gør det sværere for danskere at finde arbejde. Siden 2013 er beløbsordningen vokset fra cirka 3.000 til 7.000 fuldtidsbeskæftigede. Og i denne periode er lønmodtager-beskæftigelsen steget med 210.000.

Faktisk risikerer vi, at det fører til færre danske arbejdspladser, hvis vi ikke nedsætter beløbsgrænsen. For når virksomhederne ikke kan få besat deres ledige stillinger, risikerer vi, at de flytter hele deres produktion til udlandet, og dermed mister vi også de arbejdspladser, som almindelige danskere bestrider i de pågældende virksomheder. Heisels bekymring for, om udenlandsk arbejdskraft har de nødvendige kompetencer, f.eks. til produktivitet og sprog, er overdrevet.

Jeg kan ikke lade være med at tænke over problemet med alt, alt for mange såkaldte skrivebordsteoretikere i Folketinget. Samira Nawa er Cand.polit. og har arbejdet som fuldmægtig i flere offentlige institutioner. Men hvad med erhvervserfaringen? Den er nærmest lig nul, og derfor er det frustrerende at disse skrivebords-teoretikere, som ikke aner en hujende dyt om, hvordan virkeligheden er, gang på gang vil presse nye løsninger ned over hovederne på os.

Hvad ved Samira Nawa om social dumping? Hvad ved hun om postkasseselskaber? Eller misbrug via fiktive udenlandske vikarbureauer? Svaret er såre enkelt: Ikke en pind! Og alligevel skal vi plages med risikoen for øget fremmed arbejdskraft. Vores egen branche er hårdt plaget af social dumping, og lur mig om ikke man rundt om i industrivirksomheder vil søge at udnytte situationen med billig arbejdskraft. Det er derfor, vi en gang for alle skal markere, at nok er NOK!

Kommentar af Preben von Skjoeth

.

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk

Medvirkeansvar

OK med fokus på dyrevelfærd:

Men hvem tænker på

chaufførers velfærd?

Det er et tankevækkende opråb, nogle dyretransport-chauffører i Randers forleden offentliggjorde i Lastbil Magasinet. Talsmanden Torben Jensen fremhæver, at det er positivt med fokus på dyrevelfærd, men stiller forståeligt spørgsmålstegn ved chaufførernes rolle. Vi chauffører er enormt presset af de meget store bøder, samt af frustrationer over, at vi får skylden for de syge dyr.

Det kan han have ret i. I min optik, er det urimeligt, en chauffør skal kunne afgøre, om et dyr er sygt eller ej. Det må være landmændenes og dyrlægernes opgave. Arbejdstilsynet, og dem, der arbejder med dyrevelfærd, bør snarest sætte tingene i rette perspektiv. Arbejdsmiljøet er ikke godt for chauffører, og bør ikke forværres med bøder for noget, chaufførerne ikke ved nok om.

Men det er ikke kun hos dyretransportører, det psykiske arbejdsmiljø er hårdt. Den skærpede konkurrence, og sociale dumping, har i den grad presset markedet. Det er stramme tider, og siger en dansk vognmand og chauffør deres speditør imod, hyrer speditøren en udlænding til opgaven. Så det at være selvkørende vognmand eller chauffør, er lidt for ofte et valg mellem Pest og Kolera.

Det rejser samtidigt spørgsmålet om det er rimeligt, at en enkelt branche konstant bevæger sig på kanten af en eller flere bøder. De bagkloge vil nok sige, at hvis man overholder loven, er der ingen risiko. Men så let er det altså ikke. Vi kan hurtigt enes om, at lovene skal overholdes, og jeg forsvarer ikke ulovligheder. Men der er altså situationer, hvor myndighederne bør fare med lempe.

Det er f.eks. ikke rimeligt, at en chauffør får en stor bøde, fordi traileren ikke bremser godt nok. Det må være ejeren/brugeren af traileren, der skal knaldes. For ham, der kobler traileren på, har ikke en jordisk chance. Det er også urimeligt at få en bøde for at have et sygt dyr med i bilen. Og det er derfor, vi skal blive ved med at presse på for at få myndighederne til at anvende medvirke-ansvaret.

Kommentar af Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk

test1

Tungvogns-kontrol

Social dumping

Nummerpladescannere