Trailerbremser

Carsten F. Poulsen før bremsemødet:

Forstår godt skepsis, men

mine erfaringer er gode!

Selv om der er nogle, som udtrykker skepsis over de gode bremseresultater, som bl.a. vognmand Carsten F. Poulsen fra Fredericia, har opnået via assistance af Lundegård Consult på Fyn, er andre mere positive. Men vigtigst er, at der altså findes en løsning på et af de værste problemer, som reelt ikke burde være et problem, hvis ellers de involverede myndigheder og producenter af trailere/bremser talte samme sprog. For det er jo helt ude i hampen, at man køber et fabriksnyt produkt, som i virkeligheden slet ikke lever op til lovens krav.

Kollegerne har naturligvis lov til at udtrykke deres, måske forståelige, skepsis, men jeg er da ikke den eneste, der har gode erfaringer med René Lundegårds hjælp, siger medlem af FDL´s bestyrelse, Carsten F. Poulsen. Ud over problemfrie trailerbremser, er det også en meget vigtig kendsgerning, at trailerens bremseevne hvert år, siden den var ny, er steget lidt i bremse-procent ved syn. Og da traileren for et års tid siden, var på værksted, ringede de og sagde at det var nødvendigt at skifte bremse klodser på forreste og bagerste aksel.

Den mellemste aksel kunne lige klare et år mere, fortsætter Carsten F. Poulsen. Jeg bad værkstedet om at skifte på alle aksler på en gang. Det blev gjort til en pris på ca. 4.500 kr. plus de 4.000 kr. til René Lundegård for at lave bremse-tilpasningen. Det er alt, hvad traileren har kostet på bremser i fem år. Det er ikke kun den omtalte trailer, René har hjulpet med. Jeg ville ikke have, at værkstedet kørte mine bremser varme, så jeg henvende mig til René, der ordnede mine to første trailere med samme positive oplevelse, som med min nuværende trailer.

De to første trailere, der blev otte ni år gamle, havde en bremse-kapacitet på 54 og 56 procent, og der er imponerende. Så jeg har på intet tidspunkt været i tvivl om, at det var det rigtige at få René Lundegård til at justere mine bremser. Derfor kan jeg kun anbefale vores kolleger til at deltage i lørdagens bremsemøde på Hejse Kro. Om ikke for andet, så for at få en grundig orientering fra såvel René Lundegård som politiassistent Kaj Klaustrup, slutter vognmand Carsten F. Poulsen.

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk

Vejpakke

Nu bør vejtrafikken tilgodeses:Det haster med penge

En hastesag med penge

til hårdt belastet vejnet

Det er forståeligt, at især transport-branchen i spænding afventer rød bloks udspil med hensyn til en ny vejpakke. Mette Frederiksen har gjort det klart, at de 112 milliarder, som VKLA-regeringen og Dansk Folkeparti havde lavet en trafik-aftale om, er skrottet.  Det betyder, at en stor del af de 112 milliarder bliver kanaliseret over i en kollektiv transport, som ikke fungerer. Det er en tåbelig løsning, fordi vi årligt mister et tocifret milliardbeløb på at holde i kø – og samtidigt forurener det miljø, som alle siger, de vil gøre renere.

FDL-Nyt har ved flere lejligheder sat fokus på nogle af de steder, hvor problemerne er størst, og med en konstant tiltagende trafik, bliver problemerne endnu større, hvis rød blok gør alvor af udtalelserne om at bruge en stor portion af de 112 milliarder til den kollektive trafik. Det virker underligt, at politikerne i rød blok blindt handler ud fra ideologi fremfor den sunde fornuft. Christiansborg-politikerne kan jo ikke være uvidende om, at trafikken stiger mindst fem procent årligt, og at jo færre penge, der afsættes til vejene, forværrer problemerne.

Der er stort set trængsels-problemer over det ganske land, og det er ikke noget, som den kollektive trafik kan afhjælpe. Det vil i øvrigt tage mindst 8-10 år at få udbygget den kollektive trafik til noget fornuftigt. Det burde politikerne tænke lidt mere over, inden de kaster sig ud i det helt store kollektive felttog. Det her er ikke et angreb på den kollektive trafik, for den skal naturligvis forbedres, ikke mindst i yderområder. Men det skal være en målrettet og langsigtet plan, som ikke bør gå ud over penge til et påkrævet klart forbedret vejnet.

Finansieringen er en varm kartoffel, men i betragtning af, at den årlige indtægt blot fra registreringsafgiften er steget med syv milliarder fra 12,1 milliarder kr. i 2012 til 20,1 milliarder i 2018, burde der ikke være de store problemer, og slet ikke, hvis man indregner de øvrige afgifter fra biltrafikken. Så er statens årligt indtægt 54,2 mia. kr. mens staten i 2015 fik 47,3 mia. ind grøn ejerafgift, registreringsafgifter, afgifter på diesel og benzin, ansvarsforsikringer, og CO2-afgifter af brændstof. Så det er vel ikke helt urimeligt at vejnettet kræver flere penge.

Kommentar af Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk

Transportudvalg

Folketingets Bolig – og Transportudvalg

Flere ukendte ansigter

i nyt transportudvalg !

Så er sammensætningen af Folketingets nye Bolig- og Transportudvalg færdig. Kun Alternativet har endnu ikke sat navn på. Udvalget har fået flere nye, uprøvede medlemmer, og det gælder ikke mindst for transport-området, hvor Anne Valentina Berthelsen afløser Karsten Hønge som SF´s transportordfører.

Thomas Jensen afløser Rasmus Prehn som Socialdemokratiets transportordfører. Hos Det radikale Venstre, fortsætter Andreas Steenberg, mens Niels Flemming Hansen er transportordfører for de konservative.  Kr. Pihl Lorentzen fortsætter som Venstres transportordfører.

Mette Thiesen transportordfører for Nye Borgerlige, mens Henning Hyllested, helt naturligt, fortsætter som Enhedslistens dygtige transportordfører. Susanne Zimmer er ny ordfører for Alternativet, mens Hans Kristian Skibby afløser Kim Christiansen som transportordfører for Dansk Folkeparti. Tidligere transportminister, Ole Birk Olesen, er transportordfører for Liberal Alliance.

 • fakta om udvalgsposter

Folketingets bolig- og transportudvalg har nu følgende sammensætning:

 • Formand Jeppe Bruus, Socialdemokratiet
 • Næstformand: Kr. Pihl Lorentzen, Venstre
 • Henrik Møller, Socialdemokratiet
 • Jan Johansen, Socialdemokratiet
 • Jesper Petersen, Socialdemokratiet
 • Lennart Damsbo-Andersen, Socialdemokratiet
 • Malte Larsen, Socialdemokratiet
 • Orla Hav, Socialdemokratiet
 • Thomas Jensen, Socialdemokratiet
 • Andreas Steenberg, Det radikale Venstre
 • Jens Rohde, Det radikale Venstre
 • Rasmus Helweg Petersen, Det radikale Venstre
 • Anne Valentina Berthelsen, SF
 • Karsten Hønge, SF
 • Henning Hyllested, Enhedslisten
 • Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten
 • Susanne Zimmer, Alternativet
 • Hans Andersen, Venstre
 • Hans Chr. Schmidt, Venstre
 • Jane Heitmann, Venstre
 • Louise Schack Elholm, Venstre
 • Carsten Kissmeyer, Venstre
 • Dennis Flydtkjær, Dansk Folkeparti
 • Lise Lotte Blixt, Dansk Folkeparti
 • Hans Kristian Skibby, Dansk Folkeparti
 • Niels Flemming Hansen, Det konservative Folkeparti
 • Mona Juul, Det konservative Folkeparti
 • Mette Thiesen, Nye Borgerlige
 • Ole Birk Olesen, Liberal Alliance.

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk

breemsemøde

 FDL´s formand Christian Jensen om bremsekritik:

Forsøg på at komme

problemerne til livs

 

Det er naturligvis i orden, at min gode kollega Bjarne Nielsen sætter spørgsmålstegn ved FDL´s bremsemøde lørdag den 24. august, og måske især ved vores opfattelse af, hvordan bremse-problematikken kan løses. Men jeg vil godt understrege, at FDL ikke står frem og påstår, vi kan det hele. Det siger FDL´s formand, Christian Jensen i et svar til Bjarne Nielsen i Hjørring.

Vi har arrangeret bremsemødet i et desperat forsøg på at komme de værste problemer til livs. Sådan er det altså, og hvis man virkeligt, uden at prøve på at gardere sig – med ro i sindet – tør gå de nye, store bødesatser i møde, kan, eller vil, vi naturligvis ikke forhindre hindre det. Det er op til den enkelte. Vi har inviteret kollegerne til mødet på Hejse Kro, for at informere om mulighederne.

Det er naturligvis folks egen sag om de vil deltage eller ej, men det er trist, hvis nogle tvivler på arrangementets seriøsitet. Det er er et spørgsmål om, hvordan vi bedst kan gardere os mod store bøder, værkstedsregninger, og ikke mindst, at vores chauffører kan køre med en vis sikkerhed for, at de ikke risikerer bøder. Med René Lundegård og politiassistent Kaj Klaustrup har vi folk, der kan vejlede os, siger Christian Jensen.

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk

Bremsesyn

Bremse-problematik

Før bremsemødet lørdag 24. august på Hejse Kro

Tvivlsspørgsmål skævvrider

debat om bremse-problem! 

Læserne af FDL´s nyhedsbreve har naturligvis ret til at ytre sig, som de vil. Men det er trist, hvis der sættes spørgsmålstegn ved FDL´s seriøsitet, som vores gode kollega, Bjarne Nielsen, gør i dagens udgave af Lastbil Magasinet forud for bremsemødet d. 24. aug. på Hejse Kro. For FDL har på intet tidspunkt skrevet, at bremsemødet løser alle problemer. Vi har derimod, via erfaringer fra flere vognmænd, inviteret til bremsemødet for at informere om mulighederne for at gardere sig.

Den måde, hvorpå Bjarne Nielsen indleder sit læserbrev, efterlader indtrykket af en god portion sarkasme og ironi, som let kan opfattes som et forsøg på at sætte spørgsmålstegn ved René Lundegårds tekniske kvalifikationer og den indsigt i virkeligheden, Renè Lundegaard besidder. Det siger FDL´s kontorleder Jens Groot, og understreger, at den tvivl Bjarne Nielsen udtrykker, ikke eksisterer hos de vognmænd, der har fået deres bremse-problemer klaret hos Lundegård.

Derfor vil FDL gerne invitere Bjarne Nielsen med til bremsemødet på lørdag d. 24. kl. 09.00. Det er en kendsgerning, at masser af vognmænd i de seneste årtier har kæmpet med dårlige bremser. De har betalt værkstedsregninger for opvarmning af bremser til syn, og var det ikke løsningen, for udskiftning af glaserede belægninger som har ødelagt tromler og skiver, alene af den grund, at styringen af bremserne ikke har være/ikke er optimal.

Det er nu bevist, at optimal styring af bremserne, hindrer glasering, og bremserne kan bruges helt op, uden der er unormalt slid på tromler og skiver. Når en 5 år gammel 3 akslet P trailer, ved blandet kørsel, aldrig har haft behov for opvarmning af bremserne inden syn, aldrig har haft problemer med at opnå % kravet langt forbi mindstekravet. Klodserne er skiftet en gang i 5 år, og det er fordi bremserne virker, som de skal, og det burde være en selvfølgelighed.

Det er rigtigt som Bjarne Nielsen skriver, at man ikke ved på kobling af et påhængskøretøj, kan se, om bremsebelægningen er glaseret, tromler eller skive revnede, eller om fjederen i stand bremsen er knækket, eller for den sags skyld om ventilerne er justeret, som de bør være. Man kan ruske lidt i boogieakslerne for at konstatere om stand bremsen har nogen virkning, og så kan man gå en tur rundt om traileren, og kontrollere at lys og reflekser er i orden samt renholdt.

I forbindelse med årlige periodiske syn af påhængskøretøjet i et godkendt synssted, er det muligt at forlange en elektronisk udskrift af bremsetesten. Her skal alle hjul og aksler være specificeret, så forlang en udskrift, inden brug af løstrailer. Så har man en mulighed for at sikre sig mod sovende bremser, som kun lige kan opfylde % satsen. Kan registeret bruger ikke styre dokumenterne som skal forefindes i en løstrailer, kan han passende lave en app til formålet.

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk

Miljøplanen

Hvordan vil regeringen nå sit klimamål:

En 70 procents reduktion af

drivhusgasser er urealistisk

Rød blok vil som bekendt reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 – i forhold til 1990-niveauet. Men regeringen mangler stadigt at fortælle os, hvordan – og med hvilke virkemidler – man vil nå det urealistiske høje mål? Det nytter ikke noget, blot at blive ved med at skyde på transporten og landbruget. De to erhverv har alt, alt for længe været skydeskive for naive miljøfolks bestræbelser på at markere sig.

Helt grotesk bliver det, når Ole Hertel, en anerkendt professor i miljøforskning, fastslår, at luften i vores boliger, kan være op til fem gange mere forurenet end luften udenfor. Det viser et nyt studie, vinduesfabrikanten Velux står bag. Studiet er baseret på forskning, fra bl.a. Aarhus Universitet, kombineret med en ny undersøgelse fra YouGov på tværs af 14 lande. Den dårlige inde luft skyldes bl.a. madlavning, rengøringsmidler og partikler fra elektronik og legetøj. Det burde rød blok tænke over.

Men hvordan vil regeringen sørge for, at man kan opfylde de fine løfter? Et lille hjørne af CO2 bekæmpelse, kommer fra de radikale, der vil lægge afgift på flybilletter. Konkret foreslår de radikale at indføre en afgift, der afhænger af, hvor meget CO2 et fly udleder. For hvert ton udledt CO2 skal flyselskabet betale 250 kroner i afgift, og det skal gælde alle fly, der letter fra Danmark. Pengene skal så bruges på klima- og miljøforskning

Ifølge de såkaldte eksperter er transport af mennesker og gods den største synder, men det er altså en sandhed med modifikationer. Samme tur får landbruget, som det har været i mange år. Når CO2-udledningen er for stor, er det bl.a. fordi vi anvender så mange fossile brændsler, og der er ikke balance i CO2-regnskabet. Vi flyver mere, hvilket betyder, at flyene alene i dag står for godt to procent af verdens samlede CO2-udledning. Så her er en afgift måske relevant.

Andre eksperter fastslår, at det ikke CO2, der er det store problem, og derfor er det heller ikke løsningen. Alligevel kan der være grunde til at kigge på CO2. Men det er værd at tænke over, at tre faktorer påvirker mest ind- og udstrålingen fra solen. Det er Re-radiation, vandmolekyler og CO2. Når vi lader en stor del af planeten ligge uden plantevækst, ændrer vi systemet. F.eks. holder udækket jord fugtig luft væk fra vigtig landbrugsjord, som vi har set i bl.a. Californien.

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk

bødesatser

Flere eksempler på forskelsbehandling:

Udlændinge slipper altid

billigere end danskerne

I den fortsatte kamp mod en urimelige forskelsbehandling, der foregår mellem danske og udenlandske vognmænd og chauffører, har der inden for det seneste års tid været adskillige afsløringer af, hvor billigt udlændingene slipper i forhold til deres danske kolleger. FDL har ved flere lejligheder protesteret mod en så urimelig forskel, men hverken de respektive myndigheder eller politikerne har taget skridt til at rette op på den mildest talt skrevne unfair for form bødestraffe.

I marts standsede Tungvognscenter Syd en lastbil ved Kolding. Kontrollen blev udført i samarbejde med Færdselsstyrelsen. Man konstaterede fejl på lastbilens bremsesystem.  Da betjentene foretog en nærmere undersøgelse af bilen, viste det sig, der var manipuleret med både hastighedsbegrænseren og tachografen. Det viste sig, at manipulationen kunne aktiveres med via fjernbetjening. Ved politiets undersøgelse af føreren, fandt de kontakten i hans bukselomme.

Ved dommen, der blev afsagt d. 13. august, blev føreren dømt en bøde på 12.500 kr. og en frakendelse af retten til at køre i Danmark i 6 måneder, mens selskabet blev idømt en bøde på 23.000 kr. Ud over bøderne og frakendelsen, blev de ulovlige installationer og tachografen konfiskeret, fortæller specialanklager Pernille Moesborg. De dele, der er brugt til manipulationen, er selvfølgelig ulovlige, og med denne type manipulation vil tachografens oplysninger være forfalskede.

Men bøden er, som vi også har set det med masser af spirituspåvirkede udlændinge, latterligt lille i forhold til den bøde, en dansk chauffør og dennes firma ville få, siger FDL´s kontorleder Jens Groot. En dansk chauffør og vognmand i samme situation vil for manglende data få bøde for 28 dage tilbage, chaufføren 3.000 pr. dag vognmand 6.000 pr. dag, lig med 252.000 dertil kommer, bøde og straf for manipulation af tachografen.

Sønderjyllands politi havde en lignende sag den 13. februar 2018. Her blev en lignende sag takseret til 508.000 kr. Hvorvidt den store bøde er betalt, fortæller historien intet om, men det ændrer ikke på den kendsgerning, at der foregår en urimelig forskelsbehandling. Derfor vil FDL afkræve specialanklager Pernille Moesborg en forklaring på forskellen. Og ikke mindst, hvorfor skal den sidste sag udløste en rabat på ca. 472.500 kroner.

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk

spritkontrol

Stop forskelsbehandlingen:

Lad os få spritkontrol

på alle udlændingene

Set med danske øjne, ville det være prisværdigt, hvis politiet, snarest muligt, lavede en razzia, hvor man udelukkende kontrollerede udenlandske vognmænd og chauffører – og at hver eneste udlænding, der bliver kaldt ind til tjek, skal alkohol-testes. Det vil givetvis afsløre flere spritpåvirkede, end betjentene måske inderst inde regner med.

Det er vigtigt at understrege, at en generel jagt på udlændinge ikke det primære formål, for der en da også udlændinge, som opfører sig ordentligt. Men det store antal afsløringer af spirituspåvirkede udlændinge, burde få politiets blå udrykningslys til kontant at blinke. Påvirkede chauffører øger den sikkerhedsmæssige risiko ganske betydeligt.

Der går næsten ikke en uge uden at der er afsløret en vildt beruset chauffør, og det eneste, der sker, er at vedkommende får lov til at sove rusen ud i detentionen, for så næste dag at få udleveret nøglerne til bilen med besked på, at han skal køre direkte ud af landet. Det er i øvrigt langtfra sikkert, at vedkommende er helt spritfri, men det tjekker man ikke.

Det er yderst forståeligt, at mange danske vognmænd, og endnu flere chauffører, er både frustrerede og vrede over den positive forskelsbehandling, politiet, og myndighederne i øvrigt, giver udlændingene. Det er dels moralsk forkasteligt, og dels komplet uforståeligt. Så måske ville det være en god idé at øge presset på Christiansborg-politikerne.

 

Kommentar af Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk

bremse-debat

Mange undervurderer bremse-problemerne:

Vigtigt at sikre sig mod

kæmpemæssige bøder

Efter den seneste tids debat, for man umiddelbart indtrykket af, at danske vognmænd ved nok om bremse-problemerne på de påhængskørertøjer, de dagligt køre rundt med. Mange af dem, ser ikke noget problem i sagen. Men det er altså vigtigt at understrege den kendsgerning, at bøderne fra og med årsskiftet stiger voldsomt. Den første bøde koster 6.000 til chaufføren og 10.000 til vognmanden – med dobbelt op virkning ved eventuelle gentagelses-overtrædelser.

Mens vognmand og chauffør må betale ved kasse 1, slipper de registrerede brugere og kørselsrekvirenter desværre for tiltale. Der er så mange problemstillinger i det her, at FDL, som tidligere omtalt, arrangerer et bremsemøde kl. 09.00 lørdag d. 24. august på Hejse Kro ved Fredericia. Her vil en af Danmarks førende bremsespecialister René Lundegård orientere om, hvor let det er at undgå problemerne. Desuden vil der være en repræsentant for Tungvognscenter Øst med en bremsestand.

Med de udsigter, der er forude, er det relevant at spørge danske vognmænd om, selv, eller deres chauffører, efter 1. januar tør koble en løstrailer, uden at sikre sig mod de mega store bremsebøder, siger kontorleder Jens Groot, FDL. Hvilke krav har man tænkt sig at stille til kørselsrekvirenten og dennes påhængskøretøjer? Og hvordan vil den enkelte vognmand, og chauffør, sikre sig, at de pågældende køretøjer er lovlige og at de bremser lige præcis, som de ifølge loven skal?

Statistikken fra Tungvognscentrenes mobile bremsestand viser, at ca. 30 procent af de kontrollerede påhængskøretøjer har haft alvorlige bremsefejl. Og sådanne fejl vil efter 1. januar blive belønnet med forhøjede bødetakster. Det er nu, der skal handles, for ingen slipper for at indføre et bremse-kontrolsystem så de ved, at bremserne altid virker som de skal, nøjagtigt som forvognens bremser, der altid virker, understreger FDL´s kontorleder Jens Groot.

 

Redaktion: Preben von Skjoeth 

 

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk