road

Road pricing igen på bordet:

Ideologi kontra sund fornuft

Der er vist ingen, der er i tvivl om, at de fortsatte regeringsforhandlinger er en kamp mellem ideologi og sund fornuft. For flere af de krav, som Enhedslisten SF og de ”radigale” har fremlagt, er så urealistiske, at det skriger til himlen. Det virker nærmest som om Morten Østergaard og Pernille Skipper er ultimative i deres krav for at kunne støtte en ren socialdemokratisk regering.

Som FDL tidligere har været inde på, har vi alle en pligt til at værne om miljøet, men det er ubegribeligt, at den yderste venstrefløj nærmest er hysterisk, blot for at man kan ”prale” med at være duks i EU. Lidt mere realitetssans ville unægteligt gavne den fremtidige dialog. For som situationen er lige nu, behøver man ingen studenterhue for at forudse, at alle må give sig,

Det kom i løbet af weekenden frem, at støttepartierne vil indføre Road pricing, men det vil kræve en total omlægning af skatter og afgifter for alle typer biler. Nu er snakken om Road pricing ikke ny, men nu forstærkes den, fordi venstrefløjen helt åbenlyst til have biltrafikken til at betale for nogle af de rigtigt mange milliarder, som der mangler for at kunne finansiere de urealistiske miljøkrav.

FDL siger klart nej til Road pricing, ikke mindst fordi vognmandsbranchen i forvejen er plaget af høje afgifter. Hvis der skal indføres Road pr icing, er det en betingelse, at hele afgiftssystemet ændres, og det kommer til at koste dyrt. Mange trafikanter vil vælge alternative ruter, og Road pricing vil fordyre godstransport på gummihjul. Det er så let at kræve Road pricing, men åbenbart svært for venstrefløjen at erkende hele problematikken med hensyn til finansiering og til at undgå en forskelsbehandling af dem, der bor i yderområder.

Kommentar af Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk

Chaufføruddannelser

Chauffør-uddannelser skal i fokus:

FDL kræver harmonisering

samt mere ensartet kontrol

Kravene til uddannelse som lastbilchauffør i Danmark, er omfattende og langvarige. En sådan uddannelse står i en skærende kontrast til nogle af de såkaldte uddannelser, som mange østeuropæiske chauffører har papir på. Det er derfor yderst forståeligt, at mange østeuropæiske chauffører har svært ved at tackle eventuelle problemer. Og det er mindst lige så forståeligt, at mange, som FDL, efterlyser en harmonisering af hele den europæiske chauffør-uddannelse.

Hvis du i Danmark vælger en kort uddannelse, kan det gøres på under et år, men hvis du ønsker at blive faglært og få et svendebrev, tager det oftest lidt længere. Der findes uddannelser som varer op til 3,5 år i alt, siger FDL´s kontorleder Jens Groot, der også understreger, at det er meget utilfredsstillende med den ekstremt store niveauforskel, man oplever inden for EU. Det er et stort problem, men selv hvis alle EU-lande følger de samme regler, hvem skal så kontrollere?

Følger alle EU-lande ”Vejledning til bekendtgørelse nr. 1327 af 29. november 2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport”, ville der måske være håb forude, men så let er det desværre ikke. Bl.a. fordi kontrollen er hullet som en si, hvorved mange ukvalificerede slipper gennem nåleøjet – eller snarere den store ladeport, som appellerer til omgåelser. Nu har vi, igen, kunnet læse om udenlandske lastbilchauffører, som har opført sig tåbeligt i Danmark.

Men trods stor presseomtale, er det åbenbart ikke noget, som vores politikere har lyst til at beskæftige sig med. I Bogense oplevede de på campingpladsen en udenlandsk chauffør, som ikke kunne finde ned til færgen, han skulle sejle til Tyskland. Han evnede ikke at vende lastbilen, så han kunne komme ud fra campingområdet igen. Efter han havde været kørt op i blomsterbedet og påkørt en lygtepæl, besluttede campingchefen at kontakte politiet.

Betjentene konstaterede en promillegrænse over 5% og konfiskerede lastbilens nøgler til opbevaring på Odense Politistation. Samtidig kontaktede politiet vognmanden i Ungarn og aftalte med ham, at en anden af vognmandens chauffører kunne afhente de beslaglagte nøgler, for at fjerne lastbilen fra campingområdet i Bogense. Den ny chaufførs evner til at køre lastbil var ikke bedre, end den første promilleramte chaufførs. Så campingchefen kontaktede igen politiet.

Med hjælp fra en campist med stort kørekort, lykkedes det at få lastbilen ud i industrikvarteret. Det er ikke et enestående eksempel på manglende kørselsevner. Masser af videoer på de sociale medier, viser det samme og når vi så kan læse og høre, at man i nogle af de nye EU-lande, på ingen tid, frit kan erhverve alle de kort og tilladelser, det kræver at køre international godstransport i EU. Så er det vi i FDL spørger: Hvem kontroller? Og hvor er EU?

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk

Trængsel

En rød regering rejser store spørgsmål:

Trængsel, social dumping 

og miljø giver problemer!

Selv om forhandlingerne om en ny regerings dannelse, for længst, er indledt, venter der utvivlsomt Mette Frederiksen nogle hårde døgn. For de øvrige partier i rød blok kommer med en række krav, for at bakke op om Mette Frederiksen. Og skal man tro dem ret, har de adskillige ultimative krav med til forhandlingerne. Og det er ikke alle forslag, som gavner vognmandsbranchen.

De altafgørende store spørgsmål, som især har betydning for vognmands-branchen, er selvfølgelig trafikal infrastruktur, social dumping og miljøpolitikken. Som FDL i nat ved 02-tiden var inde på, frygter vi, at det trafik-forlig, som regeringen aftalte med Dansk Folkeparti, rulles tilbage. Det er i hvert fald, hvad rød blok har sagt før valget. Hvilket indebærer, at alt for mange milliarder i stedet bliver kanaliseret over til den kollektive trafik.

I betragtning af, hvor store trængselsproblemer, der er flere steder, er det i den grad bekymrende, at fremkommeligheden bliver endnu vanskelig ved at rulle forliget tilbage. Det vil samtidigt medføre, at vi fortsat spilder rigtigt mange milliarder ved at køre i tæt kø. Det vil ikke gavne miljøet, som rød blok helt hysterisk har kæmpet for, Og som uden diskussion vil betyde øgede udgifter.

Politikerne har, i de seneste par år, lovet os guld og grønne skove med hensyn til at bekæmpe social dumping, men der er stort set intet sket. Nu er der et rødt flertal, som kan, og bør, overtrumfe dem fra især Venstre, som er villige lakajer for bl.a. ITD, DI og Danske Speditører. Tilbage er spørgsmålet om rød blok så gør alvor af en skærpet indsats.

Et andet vigtigt, spørgsmål, er hvordan den fremtidige miljø- og klimapolitik bliver. Her har rød blok ført sig frem med nogle helt urealistiske forslag. Vel at mærke uden at kunne forklare, hvordan de mange tiltag skal finansieres, og det er ellers et centralt emne.

Som FDL flere gange har været inde på, ligner teorierne om en halv million elbiler inden 2025/2030 fri fantasi. Flere anerkendte eksperter har bekræftet FDL‘s skepsis. Alene at købe den strøm, vi ikke selv kan fremstille, vil koste et trecifret milliardbeløb. Og glem alt om, at elbilerne vil give mindre trængsel og bedre fremkommelighed. Det er den røde fløjs våde drøm.

Baggrund af Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk

Flertal

Flertal mod social dumping

Men indfries løfterne?

Det eneste opmuntrende ved valgresultatet er, at der nu er et klart flertal for at øge indsatsen mod social dumping, ulovlig cabotage og postkasseselskaber.

Så ny venter vi blot på, at politikerne omsider skrider til handling! Politikerne har overgået hinanden i fine løfter, men hidtil er det blevet ved snakken. Derfor er vi spændt på, om politikerne lever op til løfterne.

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk

valg

Valgets udfald ikke godt for vognmands-branchen:

Rød blok vil sikkert hurtigt  

rulle trafik-forliget tilbage

Hvis ikke Mette Frederiksen løber ind i store problemer med at falde i hak med den yderste venstrefløj, SF og Enhedslisten, kombineret med Det radikale Venstre, ligner Mette Frederiksen den ny statsminister. Så det hjalp ikke Lars Løkke Rasmussen, at han og Venstre fik et godt valg med en fremgang på ni mandater. Med et systemskifte er der al mulig grund til at frygte for konsekvenserne.

Set med vognmands-branchens øjne, er der en alvorlig risiko for, at det trafik-forlig, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik for knapt et par måneder siden, nu rulles tilbage. Det vil med statsgaranti være ensbetydende med, at rigtigt mange milliarder vil blive flyttet fra den individuelle trafik og over til den kollektive trafik. Og det vil med garanti blive dyrere at være dansk statsborger.

For med alle de miljø- og klima-tiltag, den røde blok stormer frem med, skal der bruges rigtigt mange penge, og faktisk flere, end de røde partier selv regner med. Der er kun et sted, man kan hente pengene, nemlig hos skatteyderne, så vi får med pisken. Ikke for at kritisere dem, der vil have et bedre miljø, for det vil vi jo alle. Men bedre miljø er ikke noget, som rød blok har patent på.

Det bliver spændende at følge dronningerunden og ikke mindst de kommende dages regeringsforhandlinger. Lars Løkke Rasmussen går i formiddag kl. 11 til dronningen og afleverer regeringens afskedsbegæring, og så må vi tage den der fra. Det vil nok være på sin plads at ønske Mette Frederiksen til lykke.

Men når sandt skal siges, er det medierne, som har kørt Mette Frederiksen i stilling, og Mettes kritik af VKLA-regeringen virker lidt paradoksal i betragtning af, at S har stemt for over 90 procent af VKLA-regeringens lovforslag. Og når sandt skal siges, har Mette Frederiksen endnu ikke været i stand til i Folketinget eller valgkampen til at fremlægge et fuldt finansieret forslag.

Kommentar af Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk

bremsebøder

Kæmpebøder lurer forude:

Nu skal der altså styr på

bremse-problematikken

Til trods for, at bremse-problematikken, i mange år, og med jævne mellemrum, har været drøftet, er bremse-effekten stadigt et stort problem for de fleste vognmænd og chauffører. Vi kan hurtigt blive enige om, at såvel politikerne, som embedsmændene, bilinspektørerne og politiet erkender, at det er på tide at tilpasse sig den virkelige verden. Det skal være slut med håbløse skrivebordsteorier. FDL går naturligvis ind for, at der udskrives bøder, hvis køretøjet ikke er i orden, men det er bestemt ikke i orden at hæve bødesatserne, som nu er aftalt.

FDL har i flere årtier arbejdet for at få politikere og embedsmænd til at forstå, at der er behov for, er at producenterne leverer trailere og hængere med bremser, som kan opfylde kravene, også uden at de skal køres varme, siger FDL´s kontorleder Jens Groot. Men det er vigtigt at understrege, at ansvaret i sidste instans altid falder tilbage på vognmændene og chaufførerne. Vi ved, nogle af de store transportorganisationer arbejder på højtryk for at ændre Folketingets beslutning om at revidere de nye, højere bøder, og vi håber, at deOg får held til det.

Hvis det ikke lykkedes, er vognmænd og chauffører nødt til at reagere, og sikre sig, at påhængskøretøjet opfylder loven krav. FDL har flere gange har dokumenteret, at det er muligt at tilpasse bremserne, så de ikke falder i søvn. Glem alt om tjeklister, for de kan ikke bruges til noget som helst. For som loven er skruet sammen, drejer det om at først og fremmest om, at påhængskøretøjet opfylder bremsekravene, og det er altså den registrerede brugers pligt at dokumentere det. Det bør være et ufravigeligt krav, at dokumentationen skal forefindes i køretøjet.

Hvilken dato, der skal være på dokumentationen, må være op til vognmændene og deres chauffører. Lastbiler Applus Bilsyn har det tekniske udstyr til at udfærdige en elektronisk bremsedokumentation, som vil kunne bruges i en sådan sag. Og det koster cirka 300 kr. Der er andre løsninger, for selv om det hos Lundegaard Consult på Fyn, koster nogle tusinde kroner at få en specialist til at klare det, er det billigt i forhold til, hvad en bødestraf vil løbe op i. Og så kan man køre uden at være bekymret, hvis man bliver kaldt ind i en vejsidekontrol.

De nye bødesatser:

Vognmand/ejer

  1. gang: 10.000 kr.
  2. gang: 20.000 kr.
  3. gang: 30.000 kr.
  4. gang: 40.000 kr.
  5. gang: 50.000 kr.
  6. gang: 60.000 kr.

Chauffør/fører:

1.gang:  5.000 kr.

2.gang: 10.000 kr.

3.gang: 15.000 kr.

4.gang: 20.000 kr.

5.gang: 25.000 kr.

6.gang. 30.000 kr.

 

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk

Politisk ærlighed

Alle vil kapre stemmer, men:

POLITISK ÆRLIGHED ER EN UDPRÆGET MANGELVARE

Så er det lige op over med valget, og samtlige partier har skærpet retorikken og lover det ene efter det andet. Kun få politikere søger at holde benene på jorden, og ikke mindst at kæmpe for det problem, de gerne vil løse.

Men desværre er det store flertal en slags levebrødspolitikere, som enten er uden indflydelse i egne rækker, eller om FDL tidligere har været inde på, er i lommen på virksomheder, organisationer eller selskaber, der betaler til valgkassen.

Det er både paradoksalt, og meget skræmmende, at politikere, der gerne vil kaldes ansvarlige, i den grad sjakrer med f.eks. danske vognmænds betingelser. De forsvarer jo alle dem, der bruger underbetalte udlændinge.

Hvilket giver dem med postkasseselskaber, fiktive vikarbureauer og andre former for unfair, og landsskadelige, metoder. Vi ved jo alle, hvem det er, og vi ved også, hvilke politikere, der primært arbejder for ITD, Danske Speditører og DI.

Når man samtidigt oplever forslag efter forslag, som ligner rent stemmefiskeri, er tiden inde til at skifte gear. Måske lader politikerne sig vildlede af embedsmænd, som ”altid ved bedre”, som vi har set med bremse-problematikken.

Andre, og nok ikke mindst hos Venstre og Liberal Alliance, lader sig villigt forføre af snydernes dygtige lobbyister. Det går ud over dem, der kører med dansk registrerede biler og lønner efter gældende danske overenskomster.

Den mudrede situation gør det svært at vælge, hvor man vil sætte sit kryds. For hvem kan man stole på i en tid, hvor politisk ærlighed er en mangelvare? Ikke ret mange, for langt de fleste løber fra deres løfter, når valget er overstået.

Kommentar af Preben von Skjoeth

 

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk

Miljø

Der er gået valgflæsk og selvsving miljøsnakken:

Miljødebat skal foregå på

et mere relevant grundlag

Miljødebatten er vigtig, men den er, op til valget, gået totalt i selvsving. Nu er alle partier pludseligt blevet grønne, og vi oplever det ene overbud efter det andet. Men spørgsmålet er så bare, at de fleste politikere udtaler sig som jordens frelsere. Alle ved bedre end andre, men det er rent blændværk og manipulation.

For efter talrige politiske udsagn, kan vi konkludere, at kun få politikere, kender detaljerne med hensyn til forurening. De skyder fra hoften uden beviser, og af samme årsag kan de ikke fremlægge en detaljeret plan og den reelle finansiering.

De fleste har deres viden fra artikler og mere eller mindre politisk bevidste forskere og økonomer, men spørger man dem direkte om bevist omfang og i hvor høj grad, naturen er påvirket, får vi en salmesang fra de varme lande. Derfor udtaler de fleste partiernes miljøforkæmpere i et rodet virvar om CO2- og drivhusgasser.

Med visse mediers hjælp, er det lykkedes at manipulere flertallet af vælgere til at synes, at miljø- og klima er det vigtigste problem, og at hvis vi bare køber elbiler, er jorden reddet fra alverdens katastrofale ulykker.

For at skære det ud i pak, er drivhusgasser en betegnelse for de luftarter, herunder CO2, som bidrager til drivhuseffekten. Det medfører konstante ændring af klimaet.  Nogle eksperter forklarer det fint med, at effekten kan beskrives som et varmt og fugtigt drivhus.

Væggene lader kortbølgede solstråler passere glasset, men holder på varmen ved at tilbageholde langbølgede varmestråler. På samme måde hindres en del af jordens varme i at undslippe igen.

Drivhusgas kommer især fra afbrænding af fossile brændsler som kul, naturgas og olie, når der produceres energi. Der kommer også mange gasser fra landbruget og transportsektoren.

De fleste ved, at CO2 er en af de vigtigste drivhusgasser. Når man bruger kul eller affald for at lave strøm og varme, dannes der kuldioxid, som også kaldes CO2. Det er en luftart, man hverken kan se eller lugte. Det laver et lag omkring Jorden og så kan jordens varme ikke kan slippe væk.

Andre drivhusgasser, som bl.a. metan, har et større aftryk end CO”. Men der er langt mere CO2 i atmosfæren, og CO2 er den største synder. Nogle bruger CO2 som en samlet betegnelse, hvor andre gasser er medregnet. Det giver et for skævt og forkert billede.

Den trafikale luftforurening består på den ene side af uforbrændte drivmidler, som dels er benzin, dieselolie og gas, dels kvælstofilterdioxin og svovlilte, og især CO2, som dannes under forbrændingen.

Desuden er luftforureningen påvirket af partikler fra bremse- og koblingsplader, fra bildæk og vejbelægning og fra andre bevægelige dele. I disse år (2005) er der øget opmærksomhed på sundhedsfaren ved de bittesmå partikler, som dannes ved ufuldstændig forbrænding af dieselolie. Og det har skabt en stemning for, at elbiler er redningen for miljøet.

Men, som FDL flere gange har været inde på, vil der opstå gevaldige problemer med at producere batterier, og vi kan ikke selv producere nok grøn strøm. Så her er der også store merudgifter, som ikke kan dækkes af vindmølleparker. Politikerne bør sætte sig ind i elementer som kvælstofoxider, som især er NO og nogle få procent NO2, som er sundhedsskadelig.

Mængden af NO2 i luften er afhængig af ozon. Så en reduktion i udslippet af kvælstofoxider, vil ikke i fuldt omfang slå igennem i luftens NO2-koncentration. Vi skal værne om miljøet, men på de rigtige præmisser og ikke politik tågesnak for at kapre stemmer.

Kommentar af Preben von Skjoeth  

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk

valgløfter

Tro ikke på valgløfterne:

En forståelig tvivl om hvor

reelle politikernes løfter er

Uanset, hvordan man vender og drejer tingene, er spørgsmålet om både Venstre og Socialdemokratiet reelt vil åbne for billigere udenlandsk arbejdskraft Begge partier taler, op til valget, om at bekæmpe social dumping, men hvad sker der mon efter valget? Det er svært at forudse, fordi politikerne endnu ikke har fremlagt konkrete tal, beregninger og finansiering.

For en ting er valgløfter, en anden ting er realiteter. Både V og S vil have flere fremmede i arbejde, og begge taler om, at vi ikke kan ændre på arbejdskraftens frie bevægelighed. Og spørger man partierne direkte, får man, som sædvanlig, blot et undvigende, og uforpligtende, svar. Hvad enten man er til blå eller rød blok, er det en hån mod vælgerne at blive holdt hen.

Det er mildest talt utilfredsstillende, for skal man stemme rødt eller blåt? Senest har fagbevægelsen hævdet, at Lars Løkke Rasmussen, for at hjælpe erhvervslivet, kun vil have lavtlønnede udlændinge ind. En tanke, jeg godt kan tilslutte mig. Ikke mindst på baggrund af, at mange Venstrefolk er sponseret af bl.a. ITD. Liberal Alliance er ude af billedet og de konservative holder lav profil.

Selv om jeg er enig med fagbevægelsen i kritikken af Venstre, stoler jeg ikke på Mette Frederiksen. Hun har til dato ikke fremlagt et fuldt finansieret forslag. Nogle af de penge, Mette foreslog til bekæmpelse af social dumping, er jo vedtaget. Så det er at smykke sig med lånte fjer. Præcis, som når SF´s Karsten Hønge fører sig frem med Kim Christiansens og Henning Hyllesteds oprindelige forslag.

Selv om jeg er borgerlig, har jeg bestemt på Henning Hyllested, og jeg håber, at Enhedslisten og SF, vil lægge så stort et pres på en eventuel socialdemokratisk regering, at kampen mod social dumping for alvor iværksættes. Dansk Folkeparti er en dark horse, fordi DF, trods store løfter, for ofte er sprunget i målet. Så der er noget at tænke over, inden man sætter kryds på stemmesedlen.

 

Kommentar af Preben von Skjoeth 

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk

Bremse-problematik

Undgå den evige problematik:

Koster mindre end en bøde

at klare bremse-problemet 

Debatten omkring bremse-problematikken fortsætter med uformindsket styrke, men uanset hvad, er det ikke lykkedes at få problematikken afklaret. Og det til trods for, at det, for relativt små penge, kan lade sig gøre, at få bremserne justeret på en måde, så man ikke længere skal have varme bremser for at undgå bøder, bilsyn og spild af kostbar tid. Det er vognmændene Carsten F. Poulsen og Kaj Brejnholdt Frandsen et par glimrende beviser på. Begge har fået bremserne justeret hos bremsespecialisten René Lundegaard Consult på Fyn.

Udgifterne til en justering, er billigt i forhold til de udgifter og gener, som et bilsyn vil koste, men efter FDL´s opfattelse er problematikken så alvorlig, at vognmændene bør stille krav til de registrerede brugere af løstrailere og hængere, siger FDL´s kontorleder, Jens Groot. Det er komplet urimeligt, at vognmænd og chauffører kan køre ud fra et værksted, som har justeret bremserne, og alligevel risikerer vognmændene, at bremse-effekten ikke er høj nok, hvis de en time efter at de har forladt værkstedet bliver stoppet til en kontrol. Hvilket i sig selv er grotesk.

Færdselsloven er ikke lavet om, når det drejer sig om placering af ansvaret. Det er chaufføren og vognmanden, der har ansvaret for lastbilen og påhængskøretøjet. Det er derfor vi mener, chauffører og vognmænd stille krav til kørselsrekvirenterne, og de registrerede brugere af trailere og påhængskørertøjer. Loven forlanger en part af registreringsattesten, når der er tale om et køretøj i synsfri sammenkobling. Vognmænd og chauffører bør derfor forlange et kvartalsvis bremsetest-dokument sammen med registreringsattesten, som dokumenterer at bremserne opfylder lovens krav.

Papirarbejdet, når der er tale om nyt materiel, kræver en ny brugbar G-erklæring og ca. 5.000 kr. efterfølgende værkstedsomkostninger måske ca. 5.000 kr. det vil sige ca. 10.000 kr. i omkostninger. Men så virker bremserne også helt, til de er slidt op. Så man har ingen ekstra bremse-omkostninger til syn, ej heller ved tungvognspolitiets vejsidekontrol. Sammenlignet med det, kan det let koste 13.000 kr. plus værkstedsomkostninger, som kan løbe op i 10.000 kr. pr. aksel. Så læren kan kun være, at sørge for at bremserne er optimeret fra start, hvilket økonomisk og sikkerhedsmæssigt betaler sig.

Redaktion: Preben von Skjoeth

På foreningens vegne

Jens Groot, kontorleder

Redaktion: Preben von Skjoeth

Har du en kommentar til dette nyhedsbrev, så giv dit besyv med. Gerne her på Facebook

Du kan også kontakte:

Formanden Christian Jensen • Tlf. 20 91 71 51 eller kontorleder Jens Groot • Tlf. 86 88 05 44

Vil du vide mere om FDL og FDL indkøb så klik her www.fdl-vognmand.dk

Med venlig hilsen


Transmitter 10, 7100 Vejle
Redaktør Preben Skjøth
Tlf. 29 43 03 44
psk@fdl-vm.dk